Rum

Ušetríte
6,23 €
-15%
RUM PYRAT XO

RUM PYRAT XO 0,7 l

33,99 € (48,56 € / 1 l)

Ušetríte
4,34 €
-15%
RUM PAMPERO ANIVERSAR.40%0,7l

RUM PAMPERO ANIVERSAR.40%0,7l 0,7 l

25,49 € (36,41 € / 1 l)

Ušetríte
3,72 €
-11%
Bacardi 8 ročný rum

Bacardi 8 ročný rum 0,7 l

30,99 € (44,27 € / 1 l)

Ušetríte
2,71 €
-12%
Appleton Estate Jamajský rum

Appleton Estate Jamajský rum 0,7 l

19,99 € (28,56 € / 1 l)

Ušetríte
1,79 €
-16%
Karloff Tatratea 22% coconut

Karloff Tatratea 22% coconut 0,7 l

9,49 € (13,56 € / 1 l)

Ušetríte
1,77 €
-11%
Captain Morgan Black Spiced liehovina

Captain Morgan Black Spiced liehovina 0,7 l

14,39 € (20,56 € / 1 l)

Ušetríte
1,74 €
-12%
Captain Morgan Original spiced gold liehovina

Captain Morgan Original spiced gold liehovina 0,7 l

12,79 € (18,27 € / 1 l)

Ušetríte
1,56 €
-11%
CAPTAIN MORGAN WHITE 37.5%0.7l

CAPTAIN MORGAN WHITE 37.5%0.7l 0,7 l

12,79 € (18,27 € / 1 l)

Ušetríte
1,52 €
-11%
Captain Morgan Jamaica rum

Captain Morgan Jamaica rum 0,7 l

12,79 € (18,27 € / 1 l)

Stroh Original 80 %

Stroh Original 80 % 0,5 l

13,99 € (27,98 € / 1 l)

ST.NIC. TUZEMSKY UM 38%

ST.NIC. TUZEMSKY UM 38% 1 l

7,99 € (7,99 € / 1 l)

Božkov Originál tuzemský

Božkov Originál tuzemský 0,5 l

5,29 € (10,58 € / 1 l)

Bacardi Reserva rum

Bacardi Reserva rum 0,7 l

18,99 € (27,13 € / 1 l)

ST.NIC.KLASIK SPICED 36%

ST.NIC.KLASIK SPICED 36% 0,5 l

4,69 € (9,38 € / 1 l)

Superior Biely rum

Superior Biely rum 0,7 l

5,99 € (8,56 € / 1 l)

DOMOVINA UM 35

DOMOVINA UM 35 0,5 l

4,99 € (9,98 € / 1 l)

Superior Dark rum

Superior Dark rum 0,7 l

5,99 € (8,56 € / 1 l)

Domovina Tuzemský rum

Domovina Tuzemský rum 0,5 l

4,99 € (9,98 € / 1 l)

Matusalem Gran Reserva rum

Matusalem Gran Reserva rum 0,7 l

47,99 € (68,56 € / 1 l)

Matusalem Clasico Rum

Matusalem Clasico Rum 0,7 l

25,99 € (37,13 € / 1 l)

_ST.NIC. TUZEMSK Y UM 38% 0.5l

_ST.NIC. TUZEMSK Y UM 38% 0.5l 0,5 l

4,19 € (8,38 € / 1 l)

Galeon Black rum

Galeon Black rum 0,5 l

8,99 € (17,98 € / 1 l)

Domovina Generál liehovina

Domovina Generál liehovina 0,5 l

4,29 € (8,58 € / 1 l)

Gas Familia Tuzemský run

Gas Familia Tuzemský run 0,5 l

4,59 € (9,18 € / 1 l)

St. Nicolaus Tuzemský um

St. Nicolaus Tuzemský um 0,5 l

4,89 € (9,78 € / 1 l)

Ron Caney Blanco rum 1 year

Ron Caney Blanco rum 1 year 0,7 l

12,99 € (18,56 € / 1 l)

Domovina Tuzemský rum

Domovina Tuzemský rum 1 l

9,99 € (9,99 € / 1 l)

Ron Caney Caney rum oro rum

Ron Caney Caney rum oro rum 0,7 l

16,99 € (24,27 € / 1 l)

Božkov Premium spiced rum 0.5 L

Božkov Premium spiced rum 0.5 L 0,5 l

5,99 € (11,98 € / 1 l)

Matusalem Platino rum

Matusalem Platino rum 0,7 l

21,99 € (31,41 € / 1 l)

Bacardi Carta Negra rum

Bacardi Carta Negra rum 0,7 l

15,99 € (22,84 € / 1 l)

ATLANTICO RES. 15YO 40% 0.7l

ATLANTICO RES. 15YO 40% 0.7l 0,7 l

36,99 € (52,84 € / 1 l)

Bacardi Carta Oro rum

Bacardi Carta Oro rum 0,7 l

14,99 € (21,41 € / 1 l)

Mount Gay Black Barrel Rum

Mount Gay Black Barrel Rum 0,7 l

35,99 € (51,41 € / 1 l)

RON CENTEN.ANEJO ES.7 40% 0.7l

RON CENTEN.ANEJO ES.7 40% 0.7l 0,7 l

29,99 € (42,84 € / 1 l)

Bacardi Oakheart original

Bacardi Oakheart original 0,7 l

15,99 € (22,84 € / 1 l)

Bacardi Carta Blanca rum

Bacardi Carta Blanca rum 0,7 l

15,99 € (22,84 € / 1 l)

Rum Diplomatico Anejo 12YO 40%

Rum Diplomatico Anejo 12YO 40% 0,7 l

49,90 € (71,29 € / 1 l)

Ron Caney Anejo rum

Ron Caney Anejo rum 0,7 l

55,00 € (78,57 € / 1 l)